Demontare

PERICOL

danger

Pericol din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!

Pericol de infecții bacteriene!

 1. După demontare, dezinfectați mixerul!
 2. Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară!

PERICOL

danger

Risc de leziuni fatale prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare!

 1. Dispuneți efectuarea lucrărilor electrice de către un electrician calificat!
 2. Respectați prevederile locale!

PERICOL

danger

Risc de leziuni fatale din cauza activității pe cont propriu!

Lucrările în cămine și spații înguste, precum și lucrările cu pericol de cădere sunt lucrări periculoase. Aceste lucrări nu trebuie realizate de o singură persoană!

 1. Efectuați lucrări numai cu o a doua persoană!

AVERTISMENT

warning

Pericol de ardere din cauza suprafețelor încinse!

Motorul se poate înfierbânta în timpul funcționării. Pot apărea arsuri.

 1. După deconectare, lăsați mai întâi motorul să se răcească la temperatura ambiantă!

În timpul lucrărilor, purtați următorul echipament de protecție:

 • Încălțăminte de protecție: Clasa de protecție S1 (uvex 1 sport S1)
 • Mănuși de protecție: 4X42C (uvex C500)
 • Plasați o siguranță împotriva prăbușirii!
 • Cască de protecție: EN 397 conform normelor, protecție împotriva deformării laterale (uvex pheos)
 • (La utilizarea mijloacelor de ridicare)

Dacă intrați în contact cu fluide pompate periculoase în timpul lucrului, trebuie să purtați și următoarele echipamente de protecție:

 • Ochelari de protecție: uvex skyguard NT
  • Marcaj cadru: W 166 34 F CE
  • Marcaj șaibă: 0-0,0* W1 FKN CE
 • Mască pentru protecția sistemului respirator: Semi-mască 3M seria 6000 cu filtru 6055 A2

Echipamentul de protecție specificat este cerința minimă. Respectați prevederile din regulamentul de ordine interioară!
* Treapta de protecție conform EN 170 nu este relevantă pentru aceste lucrări.