Curățare și dezinfectare

 • Purtați echipament de protecție! Respectați regulamentul de ordine interioară.
  • Încălțăminte de protecție: Clasa de protecție S1 (uvex 1 sport S1)
  • Mască pentru protecția sistemului respirator: Semi-mască 3M seria 6000 cu filtru 6055 A2
  • Mănuși de protecție: 4X42C + Type A (uvex protector chemical NK2725B)
  • Ochelari de protecție: uvex skyguard NT
 • Utilizarea dezinfectanților:
  • Utilizare strict conform indicațiilor producătorului!
  • Purtați echipamentul de protecție conform indicațiilor producătorului!
 • Eliminați apa de curățare de ex. din canalul de apă uzată conform prevederilor locale!
 1. Mixer demontat.
 1. Ambalați etanș capetele libere ale cablurilor!
 2. Fixați mijlocul de ridicare la punctul de prindere.
 3. Ridicați mixerul la circa 30 cm (10 in) deasupra solului.
 4. Pulverizați apă curată pe mixer, de sus în jos.
 5. Pulverizați elicea din toate părțile.
 6. Dezinfectați mixerul.
 7. Eliminați resturile de murdărie de pe pardoseală, de ex. în canal.
 8. Lăsați mixerul să se usuce.