Reparatiewerkzaamheden

WAARSCHUWING

warning

Gevaar voor letsel door scherpe randen!

Op de propellervleugels kunnen scherpe kanten ontstaan. Er bestaat gevaar voor snijletsel!

 1. Draag veiligheidshandschoenen!

Vervul de volgende voorwaarden voorafgaand aan de reparatiewerkzaamheden:

 • Draag beschermingsmiddelen! Neem het interne reglement in acht.
  • Veiligheidsschoen: Beschermingsklasse S1 (uvex 1 sport S1)
  • Veiligheidshandschoen: 4X42C (uvex C500)
  • Veiligheidsbril: uvex skyguard NT
 • Gedetailleerde aanduiding van montuur en glas, zie hoofdstuk “Persoonlijke beschermingsmiddelen”.
 • Het roerwerk is grondig gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De motor is afgekoeld tot omgevingstemperatuur.
 • Werkplek:
  • Schoon, goede verlichting en ventilatie.
  • Vaste en stevige ondergrond.
  • Borging tegen omvallen en wegglijden aanwezig.

VOORZICHTIG! Zet het roerwerk niet op de propeller! Zorg voor een groter platform.

LET OP! Voer uitsluitend reparatiewerkzaamheden uit die in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden beschreven.

Bij reparatiewerkzaamheden geldt:

 • Neem druipende hoeveelheden medium en bedrijfsstof onmiddellijk op!
 • O-ringen, afdichtingen en schroefborgingen moeten altijd worden vervangen!
 • Houd u zich aan de aandraaimomenten in de bijlage!
 • Toepassing van geweld is ten strengste verboden!