Persoonlijke beschermingsmiddelen

De aangegeven beschermingsmiddelen gelden als minimumeis. Neem de eisen in het interne reglement in acht.

Beschermingsmiddelen: Transport, montage en demontage en onderhoud

 • Veiligheidsschoen: Beschermingsklasse S1 (uvex 1 sport S1)
 • Veiligheidshandschoen (EN 388): 4X42C (uvex C500)
 • Veiligheidshelm (EN 397): conform de norm, bescherming tegen laterale vervorming (uvex pheos)
 • (Als hijsmiddelen worden gebruikt)

Beschermingsmiddelen: Reinigingswerkzaamheden

 • Veiligheidshandschoenen (EN ISO 374-1): 4X42C + type A (uvex protector chemical NK2725B)
 • Veiligheidsbril (EN 166): (uvex skyguard NT)
  • Aanduiding montuur: W 166 34 F CE
  • Aanduiding glas: 0-0,0* W1 FKN CE
  • * Beschermingsniveau volgens EN 170 niet relevant voor deze werkzaamheden.
 • Ademhalingsbeschermingsmasker (EN 149): Halfmasker 3M serie 6000 met filter 6055 A2

Aanbevolen artikelen

De genoemde artikelen tussen haakjes zijn aanbevelingen. De artikelen kunnen worden vervangen door een identiek artikel conform de genoemde aanduidingen!