Onderhoudswerkzaamheden

WAARSCHUWING

warning

Gevaar voor letsel door scherpe randen!

Op de propellervleugels kunnen scherpe kanten ontstaan. Er bestaat gevaar voor snijletsel!

 1. Draag veiligheidshandschoenen!

Voorafgaand aan het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Draag beschermingsmiddelen! Neem het interne reglement in acht.
  • Veiligheidsschoen: Beschermingsklasse S1 (uvex 1 sport S1)
  • Veiligheidshandschoen: 4X42C (uvex C500)
  • Veiligheidsbril: uvex skyguard NT
 • Gedetailleerde aanduiding van montuur en glas, zie hoofdstuk “Persoonlijke beschermingsmiddelen”.
 • Het roerwerk is grondig gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De motor is afgekoeld tot omgevingstemperatuur.
 • Werkplek:
  • Schoon, goede verlichting en ventilatie.
  • Vaste en stevige ondergrond.
  • Borging tegen omvallen en wegglijden aanwezig.

VOORZICHTIG! Zet het roerwerk niet op de propeller! Zorg voor een groter platform.

LET OP! Er mogen uitsluitend onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn beschreven.