Remonditööd

HOIATUS

warning

Vigastusoht teravate servade tõttu.

Propellerilabade juures võivad tekkida teravad servad. Lõikevigastuste oht!

 1. Kandke kaitsekindaid.

Enne remonditööde tegemist peavad olema täidetud järgmised tingimused.

 • Kandke kaitsevarustust! Järgige tööeeskirja.
  • Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
  • Kaitsekindad: 4X42C (uvex C500)
  • Kaitseprillid: uvex skyguard NT
 • Raami ja klaasi täpset märgistust vt ptk „Isikukaitsevahendid“.
 • Segaja on põhjalikult puhastatud ja desinfitseeritud.
 • Mootor on jahtunud keskkonnatemperatuurini.
 • Töökoht:
  • puhas, hästi valgustatud ja õhutatud
  • tugev ja stabiilne tööpind
  • kaitse ümbermineku ja paigaltnihkumise vastu

ETTEVAATUST! Segajat ei tohi toetada propelleri peale! Kasutage aluspukki.

TEATIS! Teha tuleb ainult neid remonditöid, mida on kirjeldatud selles paigaldus- ja kasutusjuhendis.

Remonditööde kohta kehtib järgmine.

 • Vedelike ja töövedelike tilgad tuleb kohe kokku pühkida!
 • Rõngastihendid, tihendid ja keermetihendid tuleb alati asendada!
 • Pöörake tähelepanu lisas ära toodud pingutusmomentidele!
 • Jõu kasutamine on rangelt keelatud.