Isikukaitsevahendid

Kirjeldatav kaitsevarustus on minimaalne nõutav varustus. Järgige tööeeskirjade nõudeid.

Kaitsevarustus: transport, paigaldamine, eemaldamine ja hooldus

 • turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
 • kaitsekindad (EN 388): 4X42C (uvex C500)
 • kaitsekiiver (EN 397): normikohane, kaitse külgmise deformeerumise eest (uvex pheos)
 • (tõsteseadmete kasutamisel)

Kaitsevarustus: Puhastustööd

 • Kaitsekindad (EN ISO 374-1): 4X42C + Type A (uvex protector chemical NK2725B)
 • Kaitseprillid (EN 166): (uvex skyguard NT)
  • Tähistus raamil: W 166 34 F CE
  • Tähistus klaasil: 0–0,0* W1 FKN CE
  • * Standardi EN 170 kohane kaitseaste nende tööde puhul ei kehti.
 • Hingamisteede kaitsemask (EN 149): Poolmask 3M seeria 6000 filtriga 6055 A2

Tootesoovitused

Sulgudes olevad tooted on soovitused. Tooteid saab asendada sarnaste toodetega, millel on asjakohane märgistus.