Demonteerimine

OHT

danger

Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht!

Bakteriaalse infektsiooni oht!

 1. Desinfitseerige segaja pärast demonteerimist!
 2. Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid!

OHT

danger

Surmavate vigastuste oht elektrivoolu tõttu!

Ebapädev elektritööde tegemine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

 1. Laske elektritööd teha elektrikul.
 2. Järgige kohalikke eeskirju.

OHT

danger

Üksinda töötamine on eluohtlik!

Šahtides ja kitsastes ruumides, aga ka allakukkumisohtlikes kohtades töötamine on ohtlik. Neid töid ei tohi teha üksinda!

 1. Tehke töid ainult koos teise isikuga!

HOIATUS

warning

Kuumadest pealispindadest tingitud põletusoht!

Mootor võib töö ajal kuumeneda. See võib põhjustada põletusi.

 1. Laske mootoril pärast väljalülitamist keskkonnatemperatuurini jahtuda!

Töö ajal tuleb kanda alljärgnevat kaitsevarustust:

 • Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
 • Kaitsekindad: 4X42C (uvex C500)
 • Paigaldage kukkumisvastased vahendid.
 • Kaitsekiiver: EN 397 normikohane, kaitse külgmise deformeerumise eest (uvex pheos)
 • (tõsteseadmete kasutamise korral)

Kui töö ajal tekib kokkupuude tervist kahjustavate ainetega, kandke lisaks järgmist kaitsevarustust.

 • Kaitseprillid: uvex skyguard NT
  • Tähistus raamil: W 166 34 F CE
  • Tähistus klaasil: 0–0,0* W1 FKN CE
 • Hingamisteede kaitsemask: Poolmask 3M seeria 6000 filtriga 6055 A2

Kirjeldatav kaitsevarustus on minimaalne nõutav varustus. Järgige tööeeskirja.
* Standardi EN 170 kohane kaitseaste ei kehti nende tööde puhul.