Puhastamine ja desinfitseerimine

 • Kandke kaitsevarustust! Järgige tööeeskirja.
  • Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
  • Hingamisteede kaitsemask: Poolmask 3M seeria 6000 filtriga 6055 A2
  • Kaitsekindad: 4X42C + Type A (uvex protector chemical NK2725B)
  • Kaitseprillid: uvex skyguard NT
 • Desinfektsioonivahendite kasutamine
  • Järgige kasutamisel rangelt tootja juhiseid.
  • Kandke tootja juhistes ette nähtud kaitsevarustust.
 • Kõrvaldage loputusvesi kohalike eeskirjade kohaselt, nt juhtige heitvee kanalisse.
 1. Segaja on demonteeritud.
 1. Pakkige vabad kaabliotsad veekindlalt!
 2. Kinnitage tõsteseade kinnituspunkti külge.
 3. Tõstke segaja umbes 30 cm (10 tolli) põrandast kõrgemale.
 4. Pritsige segajat puhta veega nii ülevalt kui ka alt.
 5. Pritsige propellerit igast küljest.
 6. Desinfitseerige segaja.
 7. Kõrvaldage põhjas olevad mustusejäägid, nt loputage kanalisse.
 8. Laske segajal kuivada.