Електричне під’єднання

НЕБЕЗПЕКА

danger

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

  1. Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.
  2. Дотримуйтеся місцевих приписів.
  • Завжди виконуйте електричне під’єднання мішалки за межами вибухонебезпечної зони. Якщо під’єднання повинно проводитись у вибухонебезпечній зоні, то його необхідно виконувати у вибухозахищеному корпусі (тип вибухозахисту відповідно до DIN EN 60079-0)! У разі недотримання цієї вказівки існує небезпека для життя через можливість вибуху! Підключення завжди повинен виконувати електрик.
  • Усі контрольні прилади поза межами «пожежозахищених зон» слід підключати через іскрозахищений електричний контур (наприклад вибухозахисне роздільне реле XR-4...).
  • Дозволений допуск напруги може становити макс. ±10 %.

Огляд можливих контрольних приладів для мішалок із занурним двигуном у вибухозахищеному виконанні

Тип

OPTI-TR 20-1…

EXCEL-TRE 20…

OPTI-TR 22…

OPTI-TR 28-1…

OPTI-TR 30-1…

EXCEL-TRE 30…

OPTI-TR 40-1…

EXCEL-TRE 40…

Камера двигуна

o

o

o

Камера ущільнень (зовнішній стрижневий електрод)

o

o

o

o

o

o

o

o

З ATEX-допуском

Обмотка двигуна: обмежувач температури

o

o

o

o

o

o

o

o

Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури

У вибухозахищеному виконанні FM/CSA

Обмотка двигуна: обмежувач температури

Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури

o

o

o

o

o

o

o

o

Умовні позначення

− = неможливо, o = опціонально, • = серійно