Lucrări de reparație

AVERTISMENT

warning

Pericol de accidentare din cauza muchiilor ascuțite!

La palele elicei se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de leziuni prin tăiere!

 1. Purtați mănuși de protecție!

Înainte de începerea lucrărilor de reparație, îndepliniți următoarele condiții:

 • Purtați echipament de protecție! Respectați regulamentul de ordine interioară.
  • Încălțăminte de protecție: Clasa de protecție S1 (uvex 1 sport S1)
  • Mănuși de protecție: 4X42C (uvex C500)
  • Ochelari de protecție: uvex skyguard NT
 • Pentru marcaj detaliat pentru cadru și șaibă, consultați capitolul „Echipament individual de protecție”.
 • Mixerul este curățat și dezinfectat temeinic.
 • Motorul este răcit la temperatura ambiantă.
 • Punct de lucru:
  • Curat, Instalație de lumină și dezaerisire bune.
  • Suprafață de lucru rezistentă și stabilă.
  • Protecție disponibilă împotriva căderii și alunecării.

ATENȚIE! Nu așezați mixerul pe elice! Puneți la dispoziție o platformă.

NOTĂ! Realizați doar lucrările de reparație care sunt descrise în aceste instrucțiuni de montaj și exploatare.

În cazul lucrărilor de reparație se aplică:

 • Îndepărtați imediat cantitățile de fluid pompat și substanța necesară funcționării!
 • Inelele de etanșare, garniturile de etanșare și siguranțele pentru șuruburi trebuie întotdeauna înlocuite!
 • Respectați cuplurile de strângere din anexă!
 • Utilizarea forței este strict interzisă!