Racordarea electrică

PERICOL

danger

Risc de leziuni fatale prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare!

  1. Dispuneți efectuarea lucrărilor electrice de către un electrician calificat!
  2. Respectați prevederile locale!
  • Racordarea electrică a mixerului trebuie efectuată întotdeauna în afara zonei cu potențial exploziv. Dacă racordarea trebuie efectuată într-o zonă cu potențial exploziv, efectuați racordarea într-o carcasă antiex autorizată (tip protecție la aprindere conform DIN EN 60079-0)! Nerespectarea duce la risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat.
  • Toate dispozitivele de monitorizare din afara „zonelor rezistente la inflamare prin trecerea scânteii” trebuie racordate printr-un circuit electric cu siguranță intrinsecă (de ex. releu anti-ex-i XR-4...).
  • Toleranța tensiunii trebuie să fie de max. ±10 %.

Prezentare generală a dispozitivelor de monitorizare posibile pentru mixere submersibile cu autorizație pentru spații cu pericol de explozie:

Tip

OPTI-TR 20-1 ...

EXCEL-TRE 20 ...

OPTI-TR 22 ...

OPTI-TR 28-1 ...

OPTI-TR 30-1 ...

EXCEL-TRE 30 ...

OPTI-TR 40-1 ...

EXCEL-TRE 40 ...

Compartimentul motorului

o

o

o

Camera de etanșare (electrod tip bară extern)

o

o

o

o

o

o

o

o

Cu omologare ATEX

Bobinajul motorului: Limitarea temperaturii

o

o

o

o

o

o

o

o

Bobinajul motorului: Regulator și limitator de temperatură

Cu autorizație pentru spații cu pericol de explozie FM/CSA

Bobinajul motorului: Limitarea temperaturii

Bobinajul motorului: Regulator și limitator de temperatură

o

o

o

o

o

o

o

o

Legendă

− = nu este posibil, o = opțional, • = pentru producția de serie