Elektrische aansluiting

GEVAAR

danger

Levensgevaar door elektrische stroom!

Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden door een elektrische schok tot gevolg hebben!

  1. Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren!
  2. Neem de lokale voorschriften in acht!
  • Voer de elektrische aansluiting van het roerwerk altijd buiten de explosieve zone uit. Indien de aansluiting binnen de explosieve zone moet plaatsvinden, dient de aansluiting in een voor explosie goedgekeurd huis (ontstekingsveiligheidstype conform DIN EN 60079-0) te worden uitgevoerd! Bij niet-naleving bestaat er risico op dodelijk letsel door explosie! Laat de aansluiting altijd door een elektromonteur uitvoeren.
  • Alle bewakingsinrichtingen buiten de "vonkoverslagbestendige zones" moeten worden aangesloten via een intrinsiek veilige stroomkring (bijv. Ex-i relais XR-4...).
  • De spanningstolerantie mag maximaal ±10 % bedragen.

Overzicht van de keuze aan bewakingsinrichtingen voor dompelmotor-roerwerken met Ex-goedkeuring:

Type

OPTI-TR 20-1 ...

EXCEL-TRE 20 ...

OPTI-TR 22 ...

OPTI-TR 28-1 ...

OPTI-TR 30-1 ...

EXCEL-TRE 30 ...

OPTI-TR 40-1 ...

EXCEL-TRE 40 ...

Motorruimte

o

o

o

Afdichtingsruimte (externe staafelektrode)

o

o

o

o

o

o

o

o

Met ATEX-certificering

Motorwikkeling: Temperatuurbegrenzing

o

o

o

o

o

o

o

o

Motorwikkeling: Temperatuurregeling en -begrenzing

Met FM-/CSA-Ex-goedkeuring

Motorwikkeling: Temperatuurbegrenzing

Motorwikkeling: Temperatuurregeling en -begrenzing

o

o

o

o

o

o

o

o

Legenda

− = niet mogelijk, o = optioneel, • = seriematig