Elektriühendus

OHT

danger

Surmavate vigastuste oht elektrivoolu tõttu!

Ebapädev elektritööde tegemine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

  1. Laske elektritööd teha elektrikul.
  2. Järgige kohalikke eeskirju.
  • Segaja elektriühendused peavad olema alati väljaspool plahvatusohtlikku ala. Kui ühendus asub plahvatusohtlikus alas, tuleb ühendus viia läbi ex-loaga korpuse (süüte kaitseliik vastavalt standardile DIN EN 60079-0)! Eiramise korral plahvatuse tõttu surmavate vigastuste oht! Laske ühendus alati teha elektrikul.
  • Kõik seireseadised väljaspool „leegikindlaid alasid“ tuleb ühendada lahutamatu vooluringega (nt Ex-relee XR-4...).
  • Pingetolerants võib olla maksimaalselt ±10%.

Ex-loaga sukelmootor-segajate seireseadiste ülevaade:

Tüüp

OPTI-TR 20-1 ...

EXCEL-TRE 20 ...

OPTI-TR 22 ...

OPTI-TR 28-1 ...

OPTI-TR 30-1 ...

EXCEL-TRE 30 ...

OPTI-TR 40-1 ...

EXCEL-TRE 40 ...

Mootoriruum

o

o

o

Tihenduskamber (väline varraselektrood)

o

o

o

o

o

o

o

o

ATEX-sertifikaadiga

Mootori mähis: Temperatuuripiiraja

o

o

o

o

o

o

o

o

Mootori mähis: Temperatuuriregulaator ja -piiraja

FM-/CSA-Ex-loaga

Mootori mähis: Temperatuuripiiraja

Mootori mähis: Temperatuuriregulaator ja -piiraja

o

o

o

o

o

o

o

o

Legend

− = pole võimalik, o = valikuline, • = seeriaviisiline