Обов’язки керуючого

  • Надайте потрібні засоби захисту та переконайтеся, що персонал їх використовує.
  • Збирайте робочу рідину у відповідні резервуари та утилізуйте їх належним чином.
  • Утилізуйте використаний захисний одяг згідно з приписами.
  • Використовуйте лише оригінальні запчастини від виробника. Застосування інших запчастин, відмінних від оригінальних, звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
  • Нещільність середовища та протікання робочої рідини слід негайно локалізувати та усунути відповідно до місцевих чинних директив.
  • Надавайте необхідні інструменти.
  • Під час використання легкозаймистих розчинників і мийних засобів забороняється використовувати відкрите полум’я, відкрите джерело світла, а також палити.
  • Документуйте роботи з технічного обслуговування в переліку проведення огляду стороною застосування установки.