Обов’язки керуючого

  • Чинні місцеві правила щодо запобігання нещасним випадкам і правила техніки безпеки професійних галузевих об’єднань.
  • Дотримуйтеся приписів щодо виконання робіт із тяжкими вантажами та під підвішеними вантажами.
  • Надайте необхідні засоби захисту та переконайтеся, що персонал їх використовує.
  • Забезпечте достатню вентиляцію в закритих приміщеннях.
  • При скупченні отруйних або задушливих газів слід негайно вжити контрзаходів!