Плавний пуск

  • Повне навантаження
  • Налаштуйте захист двигуна на номінальний струм згідно з заводською табличкою.
  • Режим часткового навантаження
  • Налаштуйте номінальний струм на 5 % вище від струму, виміряного в робочій точці.

Зверніть увагу на зазначені далі моменти.

  • Споживання енергії повинно завжди бути менше за номінальний струм.
  • Залиште подачу та вилив закритими впродовж 30 с.
  • Щоб завадити втратам потужності, після виходу на нормальний режим функціонування електронний пускач (пристрій плавного пуску) слід перемкнути шунтом.