Перевірка опору зовнішнього електрода для контролю ущільнюючої камери

  1. Омметр у наявності.
  1. Виміряйте опір.
  2. Значення вимірювання «нескінченно (∞)»: контрольні прилади в порядку.
  3. Значення вимірювання ≤ 30 кОм: вода в мастилі. Здійснити заміну мастила.
  1. Опір перевірено. Якщо вимірюване значення продовжує відрізнятися після заміни мастила, зверніться до сервісного центру.