Безпека

Ця глава містить основні вказівки щодо окремих етапів життєвого циклу виробу. Нехтування цими вказівками може спричинити наведене далі.

  • Небезпеку для людей.
  • Небезпеку для довкілля.
  • Матеріальні збитки.
  • Втрату права на відшкодування збитків.