Середовища, небезпечні для здоров’я

В стічних або стоячих водах з’являються мікроорганізми, небезпечні для здоров’я. Існує небезпека бактеріального зараження.

  • Використовувати засоби захисту!
  • Після демонтажу ретельно очистити та продезінфікувати виріб!
  • Усі особи мають пройти інструктаж стосовно перекачуваного середовища та створюваних ним небезпек!