Електричні роботи

 • Роботи з електрообладнанням доручайте тільки електрику.
 • Від’єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
 • Під час приєднання до електромережі дотримуйтеся місцевих приписів.
 • Дотримуйтеся вимог місцевої енергетичної компанії.
 • Персонал пройшов інструктаж щодо виконання електричного під’єднання.
 • Персонал пройшов інструктаж щодо можливостей вимкнення виробу.
 • Дотримуйтеся технічних даних, наведених у цій інструкції з монтажу та експлуатації та на заводській табличці.
 • Заземліть виріб.
 • Дотримуйтеся приписів щодо під’єднання до електричного розподільного пристрою.
 • У разі використання електронних пускових схем (наприклад, пристрою плавного пуску або частотного перетворювача) дотримуйтеся приписів щодо електромагнітної сумісності. Якщо необхідно, слід ужити спеціальних заходів (наприклад, екранований кабель, фільтр тощо).
 • Замініть дефектні з’єднувальні кабелі. Звертайтеся за консультацією до сервісного центру.