Контроль обмотки двигуна

НЕБЕЗПЕКА

danger

Небезпека вибуху через перегрівання двигуна!

При неправильному підключенні обмежувача температури існує небезпека вибуху через перегрівання двигуна! Завжди підключайте обмежувач температури з ручним блокуванням повторного ввімкнення. Це означає, що «Кнопка розблокування» повинна приводитися в дію вручну!

Для термічного контролю двигуна температура спрацювання визначається вбудованим давачем. Залежно від виконання термічного контролю двигуна в разі досягнення температури спрацювання має здійснюватися наведена далі умова спрацювання.

  • Обмежувач температури (1-температурний контур)
  • У разі досягнення температури спрацювання має відбуватися вимкнення з блокуванням повторного ввімкнення!
  • Регулювання та обмеження температури (2-температурні контури)
  • У разі досягнення значення спрацювання для низької температури може відбуватися вимкнення з автоматичним повторним увімкненням. У разі досягнення значення спрацювання для високої температури має відбуватися вимкнення з блокуванням повторного ввімкнення!
  • ОБЕРЕЖНО! Пошкодження двигуна через перегрівання! Під час автоматичного повторного ввімкнення слід дотримуватися значень максимальної частоти ввімкнень і комутаційної паузи!

Під’єднання термічного контролю двигуна

  • Підключіть біметалеві давачі через реле опрацювання даних. Для цього рекомендовано застосовувати реле CM-MSS.
  • Параметри під’єднання: макс. 250 В (змін. струм.), 2,5 A, cos φ = 1
  • Підключіть давач PTC через реле опрацювання даних. Для цього рекомендовано застосовувати реле CM-MSS.
  • У разі використання частотного перетворювача підключіть давач температури до Safe Torque Off (STO). Завдяки цьому забезпечується вимкнення з боку апаратного забезпечення.