Під’єднання контрольних приладів

  • Точні дані щодо виконання наведено у схемі підключення, яка додається.
  • Окремі жили позначено відповідно до схеми підключення. Не відрізайте жили! Іншого зв’язку між позначенням жил і схемою підключення немає.

НЕБЕЗПЕКА

danger

Небезпека вибуху через неправильне під’єднання!

Помилки у під’єднанні контрольних приладів у вибухонебезпечній зоні можуть загрожувати життю через вибух! Підключення завжди повинен виконувати спеціаліст-електрик. У разі використання у вибухонебезпечній зоні:

  1. Підключіть термічний контроль двигуна через реле опрацювання даних!
  2. Після вимкнення, спричиненого перевищенням температури, має відбуватися блокування повторного вмикання! Повторне ввімкнення має бути можливим тільки тоді, коли вручну натиснута «Кнопка розблокування»!
  3. Підключіть зовнішній електрод (наприклад, контроль ущільнюючої камери) через реле опрацювання даних з іскрозахищеним електричним контуром.
  4. Дотримуйтеся додаткової інформації розділу про вибухозахищене виконання у додатку до цієї інструкції з монтажу та експлуатації.

Огляд можливих контрольних приладів для мішалок із занурним двигуном без вибухозахищеного виконання

OPTI-TR 20-1…

EXCEL-TRE 20…

OPTI-TR 22…

OPTI-TR 28-1…

OPTI-TR 30-1…

EXCEL-TRE 30…

OPTI-TR 40-1…

EXCEL-TRE 40…

Камера двигуна

o

o

o

Камера двигуна/камера ущільнень

o

o

o

o

o

Камера ущільнень (зовнішній стрижневий електрод)

o

o

o

o

o

o

o

o

Обмотка двигуна: обмежувач температури

Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури

o

o

o

o

o

o

o

o

Умовні позначення

− = неможливо, o = опціонально, • = серійно