Електричне під’єднання

НЕБЕЗПЕКА

danger

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

 1. Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.
 2. Дотримуйтеся місцевих приписів.

НЕБЕЗПЕКА

danger

Небезпека вибуху через неправильне під’єднання!

 1. Завжди виконуйте електричне під’єднання мішалки за межами вибухонебезпечної зони. Якщо під’єднання повинно проводитись у вибухонебезпечній зоні, то його необхідно виконувати у вибухозахищеному корпусі (тип вибухозахисту відповідно до DIN EN 60079-0)! У разі недотримання цієї вказівки існує небезпека для життя через можливість вибуху!
 2. Провід для зрівнювання потенціалів під’єднати до позначеної клеми заземлення. Клема заземлення розташована біля під’єднувального кабелю. Для підключення проводу зрівнювання потенціалів слід використовувати кабель із діаметром відповідно до місцевих приписів.
 3. Підключення завжди повинен виконувати електрик.
 4. Для електричного під’єднання дотримуйтеся додаткової інформації розділу про вибухозахищене виконання у додатку до цієї інструкції з монтажу та експлуатації!
 • Під’єднання до мережі відповідає даним на заводській табличці.
 • Живлення від мережі для трифазних двигунів з правим обертальним полем (3~ двигун).
 • Прокладіть під’єднувальний кабель згідно з місцевими приписами та під’єднайте згідно з розподілом жил.
 • Під’єднайте всі контрольні прилади та перевірте їх функціонування.
 • Виконайте заземлення відповідно до місцевих приписів.