Заводська табличка

Далі наводиться огляд скорочень та відповідних даних на заводській табличці.

Позначення на заводській табличці

Значення

P-Typ

Тип мішалки:

M-Typ

Тип двигуна

S/N

Серійний номер

MFY

Дата виготовлення*

n

Число обертів

T

Макс. температура перекачуваного середовища

IP

Клас захисту

IN

Номінальний струм

IST

Пусковий струм

ISF

Номінальний струм для сервіс-фактора

P2

Номінальна потужність

U

Вимірювана напруга

F

Частота

Cos φ

Коефіцієнт корисної дії двигуна

SF

Сервіс-фактор

OTS

Режим роботи: у зануреному стані

OTE

Режим роботи: у незануреному стані

AT

Вид пуску

м

Маса

* Дата виготовлення вказується відповідно до ISO 8601: JJJJWww

  • JJJJ — рік.
  • W — скорочення для тижня.
  • ww — календарний тиждень.