Монтажні роботи/роботи з демонтажу

 • Застосовувати захист від падіння!
 • На місці застосування дотримуйтесь чинного законодавства та приписів щодо безпеки праці й запобігання нещасним випадкам.
 • Позначити й обгородити робочу зону.
 • Очищайте робочу зону від льоду.
 • Видаліть із робочої зони зайві предмети.
 • Не дозволяйте стороннім особам наближатися до робочої зони.
 • Якщо погодні умови не дають безпечно продовжувати роботу, припиніть її.
 • Роботи завжди мають виконувати двоє осіб.
 • Якщо висота робочої зони перевищує 1 м (3 фути), використовуйте підмостки із захистом від падіння.
 • Забезпечте достатню вентиляцію закритих приміщень.
 • У закритих приміщеннях або спорудах можливе скупчення отруйних або задушливих газів. Вжити захисних заходів згідно з правилами внутрішнього розпорядку, наприклад, мати при собі сигналізатор газу.
 • Якщо існує небезпека вибуху, не проводьте зварювальних робіт або робіт з електричними приладами.
 • Від’єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
 • Усі частини, які обертаються, мають бути зупинені.
 • Продезінфікуйте виріб.