Інтервали техобслуговування для ускладнених умов

Після консультації з сервісним центром задані інтервали техобслуговування слід скоротити за наведених далі умов експлуатації.

  • Середовища з довговолокнистими включеннями.
  • Дуже агресивні або абразивні середовища.
  • Сильно загазовані середовища.
  • Експлуатація в несприятливій робочій точці.
  • Несприятливі умови притоку (наприклад, через вбудовані елементи або аерацію).

За ускладнених умов експлуатації рекомендовано укласти угоду про технічне обслуговування.