Обов’язки керуючого

  • Зберігання інструкції з монтажу та експлуатації біля мішалки або у спеціально передбаченому для цього місці.
  • Надати персоналу інструкцію з монтажу та експлуатації на відповідній мові.
  • Забезпечити, щоб весь персонал прочитав та зрозумів інструкцію з монтажу та експлуатації.
  • Усі пристрої безпеки та аварійні вимикачі в установці підключено та перевірено на правильність функціонування.
  • Мішалка придатна до застосування в заданих умовах експлуатації.