Обов’язки керуючого

  • Дотримуйтеся чинних місцевих правил запобігання нещасним випадкам і правил техніки безпеки.
  • Дотримуйтеся всіх приписів щодо виконання робіт із важкими вантажами та під підвішеними вантажами.
  • Надати засоби захисту. Слідкуйте, щоб персонал працював у засобах захисту.
  • Позначте робочу зону.
  • Не дозволяйте стороннім особам наближатися до робочої зони.
  • Якщо погодні умови (наприклад, обледеніння, сильний вітер) не дозволяють впевнено продовжувати роботу, припиніть її.
  • Для експлуатації установок відведення стічних вод дотримуйтеся місцевих приписів щодо технології очищення стічних вод.
  • Щоб забезпечити надійне та функціональне кріплення, конструкція/фундамент повинні мати достатню міцність. Відповідальність за підготовку та придатність конструкції/фундаменту несе керуючий!
  • Перевірте наявну проектну документацію (монтажні плани, місце встановлення, умови подачі води) на повноту та правильність.