Обов’язки керуючого

  • Надати персоналу інструкцію з монтажу та експлуатації зрозумілою йому мовою.
  • Забезпечити необхідне навчання персоналу для виконання зазначених робіт.
  • Надати засоби захисту. Слідкуйте, щоб персонал працював у засобах захисту.
  • Наявні на виробі таблички з попередженнями та вказівками утримувати постійно в придатному для читання стані.
  • Провести інструктаж персоналу щодо принципу функціонування установки.
  • Обладнайте небезпечні деталі в установці захистом від контакту, встановленим на місці.
  • Позначити й обгородити робочу зону.
  • Виміряти рівень шуму. У разі рівня шуму вище 85 дБА слід використовувати засоби захисту органів слуху. Позначити робочу зону!