Роботи з технічного обслуговування

  • Від’єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
  • Продезінфікуйте виріб.
  • Виконуйте роботи з технічного обслуговування в чистому, сухому й добре освітленому місці.
  • Виконуйте лише роботи з технічного обслуговування, зазначені в цій інструкції з монтажу та експлуатації.
  • Використовуйте лише оригінальні запчастини від виробника. Застосування інших запчастин, відмінних від оригінальних, звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
  • Перекачувані середовища та робочі рідини, які протікають внаслідок негерметичності, слід негайно зібрати та утилізувати відповідно до чинних місцевих директив.