Перевірка опору температурного датчика

  1. Омметр у наявності.
  1. Виміряйте опір.
  2. Значення вимірювання, біметалевий давач: 0 Ом (прохід).
  3. Значення вимірювання 3 давачів PTC: від 60 до 300 Ом.
  4. Значення вимірювання 4 давачів PTC: від 80 до 400 Ом.
  1. Опір перевірено. Якщо вимірюване значення відрізняється від заданого, зверніться до сервісного центру.