Авторське право

Авторське право на цю інструкцію з монтажу та експлуатації зберігає за собою Wilo. Зміст будь-якого виду забороняється відтворювати, поширювати, несанкціоновано використовувати для конкуренції або передавати іншим.