Застосування підйомних пристроїв

Якщо застосовуються підйомні пристрої (підіймач, кран, ланцюгова таль тощо), додержуйтесь наведених далі вимог.

 • Носити захисний шолом згідно з EN 397.
 • Додержуватись приписів щодо використання підйомних пристроїв.
 • Професійно правильне застосування підйомних пристроїв на відповідальності керуючого.
 • Пристрої кріплення
  • Використовуйте лише офіційно дозволені та допущені до експлуатації пристрої кріплення.
  • Пристрій кріплення вибирайте відповідно до точки кріплення.
  • Закріплюйте пристрій кріплення в точці кріплення відповідно до місцевих приписів.
 • Підйомний пристрій
  • Перед застосуванням перевірте бездоганність функціонування.
  • Достатня вантажопідйомність.
  • Забезпечте від час використання стійке положення.
 • Процес підіймання
  • Переконайтеся, що виріб під час підіймання та опускання не заклинює.
  • Не перевищуйте макс. допустиму вантажопідйомність!
  • Якщо потрібно (наприклад, якщо закрито огляд), залучайте для координування дій другу особу.
  • Жодна особа не має перебувати під підвішеним вантажем.
  • Не переміщуйте вантажі над робочими майданчиками, на яких перебувають люди.