Роботи з технічного обслуговування

  • Перевірте опір ізоляції обмотки двигуна.
  • Перевірте опір температурного датчика.