Verificare vizuală a accesoriilor

Accesoriile trebuie verificate cu privire la:

  • O fixare corectă
  • Funcționarea ireproșabilă
  • Uzură, de ex. fisuri din cauza vibrațiilor

Deficiențele stabilite trebuie remediate imediat sau trebuie înlocuit accesoriul.