Obligațiile beneficiarului

  • Puneți la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
  • Captați mijloacele de producție în recipiente adecvate și eliminați-le ca deșeu conform reglementărilor.
  • Salubrizați în mod corespunzător îmbrăcămintea de protecție.
  • Utilizați doar piese originale ale producătorului. Folosirea altor piese decât cele originale absolvă producătorul de orice răspundere.
  • Captați imediat scurgerile de fluid pompat și de substanțe necesare funcționării și eliminați-le conform directivelor locale aplicabile.
  • Puneți la dispoziție sculele necesare.
  • La utilizarea solvenților și a produselor de curățare cu inflamabilitate ridicată, focul deschis, flăcările și fumatul sunt interzise.
  • Documentați lucrările de întreținere în lista de revizii la nivelul instalației.