Livrare

  • După primirea expediției, verificați-o imediat cu privire la deficiențe (daune, integralitate).
  • Consemnați eventualele daune existente pe documentele de transport!
  • Comunicați deficiențele societății de transport sau producătorului încă de la data primirii.
  • Pretențiile emise ulterior nu mai pot fi solicitate.