Siguranță

Acest capitol conține indicații de bază pentru etapele de viață individuale. Nerespectarea acestor indicații atrage după sine:

  • La punerea în pericol a persoanelor
  • La periclitarea mediului înconjurător
  • La daune materiale
  • La pierderea pretențiilor de despăgubire