Lucrări electrice

 • Dispuneți efectuarea lucrărilor electrice de către un electrician calificat.
 • Deconectați produsul de la rețeaua electrică și asigurați-l împotriva reconectării neautorizate.
 • Respectați prevederile locale pentru conectarea la rețeaua de energie electrică.
 • Respectați indicațiile furnizorului de energie electrică local.
 • Informați personalul despre versiunea conexiunii electrice.
 • Informați personalul cu privire la posibilitățile de decuplare a produsului.
 • Respectați informațiile tehnice din aceste instrucțiuni de montaj și exploatare, precum și cele de pe plăcuța de identificare.
 • Împământați produsul.
 • Respectați prevederile pentru conexiunea la instalația de comutare electrică.
 • Atunci când se utilizează sisteme de pornire electronice (de exemplu, softstarter sau convertizor de frecvență), respectați prevederile privind compatibilitatea electromagnetică. Dacă este nevoie, luați în considerare măsuri speciale (de exemplu, cabluri ecranate, filtre etc.).
 • Înlocuiți cablurile de conectare defecte. Contactați departamentul de service.