Verificarea funcționării dispozitivelor de monitorizare

Pentru verificarea rezistențelor, mixerul trebuie răcit la temperatura ambiantă!