Punerea în funcțiune

PERICOL

danger

Pericol de explozie în cazul utilizării de mixere fără autorizație!

Risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Folosiți în zonele cu pericol de explozie doar mixere cu un marcaj Ex corespunzător pe plăcuța de identificare.

  • Sarcina definirii zonei cu pericol de explozie revine beneficiarului.
  • În interiorul zonelor cu pericol de explozie pot fi utilizate doar mixere cu autorizație pentru spații cu pericol de explozie.
  • Mixerele cu autorizație pentru spații cu pericol de explozie trebuie să fie marcate pe plăcuța de identificare.
  • Nu depășiți tempera max. a fluidului pompat!
  • Prevedeți conform DIN EN 50495 pentru categoria 2 un echipament de siguranță cu nivelul SIL 1 și cu o toleranță a erorilor de hardware 0.