Supravegherea bobinajului motorului

PERICOL

danger

Pericol de explozie prin supraîncălzirea motorului!

Dacă limitatorul de temperatură a fost racordat incorect, există pericolul de explozie prin supraîncălzirea motorului! Limitatorul de temperatură trebuie racordat întotdeauna cu blocare manuală împotriva repornirii. Această înseamnă că trebuie acționată manual o „tastă de deblocare”!

În cazul monitorizării termice a motorului, temperatura de funcționare este determinată de senzorul încorporat. În funcție de versiunea monitorizării termice a motorului, la atingerea temperaturii de funcționare trebuie să se producă următoarea stare de anclanșare:

  • Limitator de temperatură (1 circuit de temperatură):
  • La atingerea temperaturii de funcționare trebuie să aibă loc o dezactivare cu blocare împotriva repornirii!
  • Regulator și limitator de temperatură (2 circuite de temperatură):
  • La atingerea temperaturii de funcționare pentru temperatură joasă, se poate produce o dezactivare cu blocare automată împotriva reconectării. La atingerea temperaturii de funcționare pentru temperatură ridicată, trebuie să aibă loc o dezactivare cu blocare împotriva repornirii!
  • ATENȚIE! Deteriorarea motorului prin supraîncălzire! În cazul reconectării automate, trebuie respectate specificațiile privind frecvența max. a comutării și pauzele de comutare!

Conexiunea monitorizării termice a motorului

  • Conectați senzorii cu bimetal printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”.
  • Valori de racordare: max. 250 V (CA), 2,5 A, cos φ = 1
  • Conectați senzorii PTC printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”.
  • Dacă se folosește un convertizor de frecvență, conectați senzorii de temperatură la Safe Torque Off (STO). Astfel se asigură dezactivarea pe partea hardware.