Înainte de pornire

Înainte de conectare, verificați următoarele puncte:

  • Racordul electric este realizat conform prevederilor?
  • Cablul de conectare este pozat în siguranță?
  • Comutatorul cu plutitor se poate mișca liber?
  • Accesoriile sunt fixate corect?
  • Este respectată temperatura fluidului pompat?
  • Adâncimea de imersare este respectată?
  • Funcționare intermitentă: S-a respectat frecvența maximă a comutării?
  • Nivel minim al apei peste elice definit și monitorizat?
  • Temperatura min. a fluidului pompat poate scădea sub 3 °C: Supraveghere cu dezactivare automată instalată?
  • În cercul de rotație direct al elicei nu se află nicio structură încorporată?