Racordarea electrică

PERICOL

danger

Risc de leziuni fatale prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare!

 1. Dispuneți efectuarea lucrărilor electrice de către un electrician calificat!
 2. Respectați prevederile locale!

PERICOL

danger

Pericol de explozie din cauza racordării incorecte!

 1. Racordarea electrică a mixerului trebuie efectuată întotdeauna în afara zonei cu potențial exploziv. Dacă racordarea trebuie efectuată într-o zonă cu potențial exploziv, efectuați racordarea într-o carcasă antiex autorizată (tip protecție la aprindere conform DIN EN 60079-0)! Nerespectarea duce la risc de leziuni fatale din cauza exploziei!
 2. Racordați conductorul de echilibrare a potențialului la clema de împământare marcată. Clema de împământare este montată în zona cablului de împământare. Pentru conductorul de echilibrare a potențialului trebuie utilizat un diametru de cablu prevăzut de prevederile locale.
 3. Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat.
 4. Pentru racordarea electrică, respectați și celelalte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexa acestor instrucțiuni de montaj și exploatare!
 • Alimentarea electrică corespunde cu indicațiile de pe plăcuța de identificare.
 • Alimentare electrică pe partea rețelei de alimentare pentru motoare trifazate cu câmp rotativ în sens orar (motor trifazat).
 • Pozați cablurile de conectare în conformitate cu prevederile locale și racordați-le conform schemei de conectare electrică.
 • Racordați toate dispozitivele de supraveghere și verificați funcționarea acestora.
 • Executați împământarea conform prevederilor locale.