Instalarea

PERICOL

danger

Pericol în timpul instalării din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!

Asigurați faptul că locul de amplasare este curat și dezinfectat în timpul instalării. Dacă se poate produce contactul cu fluide nocive pentru sănătate, respectați următoarele aspecte:

 1. Purtați echipament de protecție:
 2. Ochelari de protecție ermetici
 3. Protecție pentru gură
 4. Mănuși de protecție
 5. Picăturile trebuie șterse imediat.
 6. Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară!

PERICOL

danger

Risc de leziuni fatale din cauza activității pe cont propriu!

Lucrările în cămine și spații înguste, precum și lucrările cu pericol de cădere sunt lucrări periculoase. Aceste lucrări nu trebuie realizate de o singură persoană!

 1. Efectuați lucrări numai cu o a doua persoană!

ATENȚIE

Daune materiale cauzate de fixare incorectă

O fixare incorectă poate afecta funcționarea mixerului și îl poate deteriora.

 1. Dacă fixarea are loc pe structuri din beton, utilizați un ancoraj de legătură pentru fixare. Urmați prevederile de montare ale producătorului! Respectați cu strictețe indicațiile de temperatură și timpii de întărire.
 2. Atunci când fixarea are loc pe structuri din oțel, verificați stabilitatea suficientă a structurii. Utilizați materiale de fixare cu stabilitate suficientă!
  Utilizați materiale potrivite pentru evitarea coroziunii electrochimice!
 3. Strângeți ferm toate îmbinările filetate. Respectați indicațiile privind cuplurile.
 • Purtați echipament de protecție! Respectați regulamentul de ordine interioară.
  • Mănuși de protecție: 4X42C (uvex C500)
  • Încălțăminte de protecție: Clasa de protecție S1 (uvex 1 sport S1)
  • Plasați o siguranță împotriva prăbușirii!
  • Cască de protecție: EN 397 conform normelor, protecție împotriva deformării laterale (uvex pheos)
  • (La utilizarea mijloacelor de ridicare)
 • Pregătiți locul de amplasare:
  • Curat, curățat de impurități de mari dimensiuni
  • Uscat
  • Ferit de îngheț
  • Dezinfectat
 • Lucrările trebuie efectuate întotdeauna de către două persoane.
 • Marcați spațiul de lucru.
 • Țineți la distanță de spațiul de lucru persoanele neautorizate.
 • De la o înălțime de lucru de peste 1 m (3 ft), utilizați schelă cu siguranță împotriva prăbușirii.
 • În timpul lucrărilor se pot acumula gaze toxice sau asfixiante:
  • Respectați măsurile de protecție în conformitate cu regulamentul de ordine interioară (măsurarea gazelor, folosirea unui detector de gaz).
  • Asigurați o dezaerisire suficientă.
  • Dacă se acumulează gaze toxice sau asfixiante, părăsiți imediat punctul de lucru!
 • Amplasați mijlocul de ridicare: pe o suprafață plană, curată, solidă. Spațiul de depozitare și locul de instalare trebuie să fie ușor accesibile.
 • Fixați lanțul sau cablul din oțel cu un ochet de mâner/punctul de prindere. Utilizați doar dispozitive de fixare autorizate din punct de vedere tehnic.
 • Nu staționați în zona de rotire a echipamentului de ridicare.
 • Pozați toate cablurile de conectare conform prevederilor. Cablurile de conectare nu trebuie să ascundă pericole (locuri în care vă puteți împiedica, deteriorarea în timpul operării). Verificați dacă secțiunea cablului și lungimea cablului sunt suficiente pentru tipul de pozare ales.
 • Respectați distanțele minime față de pereți și echipamentele încorporate existente.