Depozitare

PERICOL

danger

Pericol din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!

Pericol de infecții bacteriene!

 1. După demontare, dezinfectați mixerul!
 2. Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară!

AVERTISMENT

warning

Pericol de accidentare din cauza muchiilor ascuțite!

La palele elicei se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de leziuni prin tăiere!

 1. Purtați mănuși de protecție!

ATENȚIE

Daune totale din cauza infiltrării umidității

Infiltrarea umidității în cablul de conectare duce la deteriorarea cablului de conectare și a mixerului! Nu scufundați niciodată capătul cablului de conectare într-un lichid și etanșați-l în timpul depozitării.

 • Așezați mixerul culcat (orizontal) pe o suprafață stabilă.
 • Asigurați mixerul împotriva căderii și alunecării!
 • Nu așezați mixerul pe elice. Pentru diametre mai mari ale elicei, puneți la dispoziție o platformă.
  ATENȚIE! Daune materiale! Elicea și arborele se pot deteriora!
 • Depozitați mixerul cel mult un an. Pentru o depozitare mai lungă de un an, luați legătura cu departamentul de service.
 • Condiții de depozitare:
  • Maximum: -15 °C până la +60 °C (5 până la 140 °F), umiditate max. a aerului: 90 %, fără condensare.
  • Recomandată: 5 până la 25 °C (41 până la 77 °F), umiditatea relativă a aerului: 40 până la 50 %.
  • Protejați mixerul de lumina directă a soarelui. Căldura extremă poate duce la daune!
 • Nu depozitați mixerul în spații în care sunt efectuate lucrări de sudură. Gazele, respectiv radiațiile formate, pot ataca straturile de acoperire și componentele din elastomeri.
 • Protejați cablurile de conectare împotriva îndoirii și deteriorării. Respectați raza de îndoire!
 • Rotiți elicea la intervale regulate (de 2 ori anual). Prin aceasta se împiedică blocarea lagărelor și se reface filmul de lubrifiere al etanșării mecanice. NOTĂ! Purtați mănuși de protecție!