Lucrări de montare/demontare

 • Plasați o siguranță împotriva prăbușirii!
 • Respectați prevederile aplicabile la locul de utilizare și prevederile privind securitatea muncii și prevenirea accidentelor.
 • Marcați și asigurați spațiul de lucru.
 • Aveți grijă ca în spațiul de lucru să nu existe gheață.
 • Eliminați obiectele aflate în jur, în spațiul de lucru.
 • Țineți la distanță de spațiul de lucru persoanele neautorizate.
 • Întrerupeți lucrul atunci când condițiile meteorologice nu mai permit lucrul în condiții de siguranță.
 • Lucrările trebuie efectuate întotdeauna de către două persoane.
 • La o înălțime de lucru de peste 1 m (3 ft), utilizați schelă cu siguranță împotriva prăbușirii.
 • Aerisiți suficient spațiile închise.
 • În spații sau clădiri închise se pot acumula gaze toxice sau asfixiante. Respectați măsurile de protecție în conformitate cu regulamentul de ordine interioară, de ex. purtați la dvs. un detector de gaz.
 • Dacă există pericol de explozie, nu efectuați lucrări de sudură sau lucrări cu dispozitive electrice.
 • Deconectați produsul de la rețeaua electrică și asigurați-l împotriva reconectării neautorizate.
 • Toate piesele rotative trebuie să fie în repaus.
 • Dezinfectați produsul.