Marcarea instrucțiunilor de siguranță

În aceste Instrucțiuni de montaj și exploatare sunt utilizate instrucțiuni de siguranță pentru evitarea daunelor materiale și corporale. Aceste instrucțiuni de siguranță sunt prezentate diferit:

 • Instrucțiunile de siguranță pentru leziuni corporale încep cu un cuvânt de avertizare, sunt precedate de un simbol corespunzător și sunt prezentate pe un fundal gri.
 • PERICOL

  danger

  Tipul și sursa pericolului!

  Efectele pericolului și instrucțiuni pentru evitarea lor.

 • Instrucțiunile de siguranță pentru daune materiale încep cu un cuvânt de atenționare și sunt prezentate fără simbol.

ATENȚIE

Tipul și sursa pericolului!

Efecte sau informații.

Cuvinte de atenționare

 • PERICOL!
  Nerespectarea duce la deces sau vătămări deosebit de grave!
 • AVERTISMENT!
  Nerespectarea poate conduce la vătămări (deosebit de grave)!
 • ATENȚIE!
  Nerespectarea poate conduce la daune materiale, este posibilă o daună totală.
 • NOTĂ!
  O notă utilă privind manipularea produsului

Marcaje text

 1. Premisă
 1. Pasul de lucru/enumerare
 2. Indicație/instrucțiune
 1. Rezultat

Simboluri

În acest manual sunt folosite următoarele simboluri:

Pericol de tensiune electrică

Pericol de infecții bacteriene

Pericol din cauza atmosferei explozive

Simbol general de avertizare

Avertisment privind răni provocate prin tăiere

Avertisment de suprafețe încinse

Avertisment privind presiunea ridicată

Avertisment privind sarcina suspendată

Echipament individual de protecție: Purtați cască de protecție

Echipament individual de protecție: Purtați încălțăminte de protecție

Echipament individual de protecție: Purtați protecție pentru mâini

Echipament individual de protecție: Purtați ham de siguranță

Echipament individual de protecție: Purtați protecție pentru gură

Echipament individual de protecție: Purtați ochelari de protecție

Se interzice activitatea de unul singur! Se impune prezența unei a doua persoane.

Indicație utilă