Intervale de întreținere în condiții dificile

În următoarele condiții de funcționare, scurtați intervalele de întreținere specificate, consultând service-ul:

  • Fluide cu componente cu fibre lungi
  • Fluide puternic corozive sau abrazive
  • Medii puternic gazoase
  • Funcționarea într-un punct de lucru nefavorabil
  • Condiții de aflux nefavorabile (de ex. cauzate de structurile încorporate sau de dezaerisire)

În condiții de funcționare dificile, vă recomandăm încheierea unui contract de întreținere.